"Oud-jaar-dag"

"Oud", zo wordt afgelopen jaar alweer afgeschilderd. Het is goed om stil te staan bij het "oude", in 2023. Terugblikken om vervolgens ook vooruit te kijken naar 2024.

st. GEEV & 2023 vatten we samen in 3 woorden: Samenwerking-Vertrouwen-Dankbaarheid

Samenwerking door het "Geven En Elkaar Voorzien". De middenstand in Neder Betuwe, de kerken, individuele sponsors maakten dat we rijkelijk mochten uitdelen. Vitaminerijke  producen met goede voedingswaarde konden we uitdelen.

Vertrouwen; de drempel is hoog voor mensen om zich aan te melden voor een voedselpakket. Schaamte is de blokkade hierin. In de kwetsbaarheid werd de verbinding gemaakt met vele nieuwe ontvangers. Veiligheid en vertrouwen is nodig om je open te kunnen stellen. Dit was er en zo kunnen we elkaar helpen. Mochten we ook in vertrouwen mensen, na een periode van max 3 jaar, loslaten.

Vertrouwen die sponsors ons geven door ons te sponsoren in het vertrouwen dat het op de goede plekken komt.

Vertrouwen in ons team van vrijwilligers. Een team van 22 trouwe mensen die met elkaar hun schouders eronder zetten, hun hart klopt om uit te delen, verbindingen te maken. Een hechte en waardevolle groep mensen vormen we samen.

Dankbaar zijn we voor het feit dat het doel van stichting GEEV; "zorgen voor en met elkaar" dit jaar nog meer uit de verf is gekomen. Dankbaar voor het mogen en kunnen ondersteunen van de vele gezinnen in de Neder Betuwe .Dankbaar voor elke sponsor groot en klein; wiens hart mee klopt voor onze doelgroep. Dankbaar voor elke vrijwilliger die vanuit zijn/haar kracht zijn/haar plek inneemt binnen st. GEEV.. Dankbaar voor een bijzondere teambuilding, door met elkaar wekelijks op te trekken, het met elkaar te mogen doen. Eenheid in verscheidenheid.Dankbaar, terugkomend op het fundament van st. GEEV; de Grote Gever, de Grote Verbinder, we geloven dat we bedoeld zijn hier voor en met elkaar te leven. Ieder doorloopt zijn/haar processen in het leven. Kan je delen vanuit je veelheid. Durf je de schaamte door om je kwetsbaarheid te delen. Liefde is de olie in een samenleving. Oordelen maken het stroever.

st. GEEV & 2024 vullen we met 3 woorden Samenwerking-Vertrouwen-Daadkracht

Doet u mee?

st. GEEV wenst een ieder een fijne jaarwisseling en een GEEV-rijk 2024!