Februari 2022

Is het de bedoeling dat Stichting GEEV groeit?

 

Momenteel voorziet stichting GEEV,  in  de Neder-Betuwe , 65 gezinnen van een voedselpakket.  Wij zien een groei ontstaan door de stijging van de kosten van  van gas/water/licht. Tevens, doordat   de boodschappen duurder worden.                                                                                         Gelukkig zijn er ook mensen  die we met een gerust hart los kunnen laten als ontvanger  van een pakket van stichting GEEV,  omdat dit financieel kan, hun gezinssituatie veranderde of dat de 3 jaar bij GEEV erop zat.                                                                                                                 Veel mensen die een voedselpakket ontvangen, zitten in de schuldsanering of staan onder bewind. Daarnaast hebben we ook verschillende gezinnen vanuit Eritreese/Syrische afkomst.  Zij zijn dan nog druk met inburgeren, of vervullen laag betaalde banen, waardoor ze niet genoeg overhouden voor hun levensonderhoud. Ook ontvangen mensen met een beperking, die hierdoor ook  financieel zeer beperkt zijn,  een voedselpakket.                                                                                                                                                                                                                                  Mensen die in de Neder Betuwe een bijstandsuitkering aanvragen moeten hier 3 maanden op wachten. Dit betekent 3 maanden geen inkomen. Dit geeft psychische stress; geen inkomen: rekeningen stapelen zich op. Praktisch gezien: ze kunnen niets kopen, omdat er geen geld is. Geen geld voor eten. Hier hebben we, als stichting GEEV, zeer schrijnende, maar ook kritieke situaties in meegemaakt.                          Bijvoorbeeld mensen die ruim een week geen eten op hadden.                                                                                                                                                   Door de steeds duurder wordende samenleving verwacht stichting GEEV een behoorlijke stijging.                                                                                 De tweedeling in de maatschappij is voelbaar, maar zoals het motto  van Stichting GEEV aangeeft “we zijn pas rijk als niemand arm is”.

Wilt u GEEV steunen met een financiële bijdrage?  Dit kan en wordt uiteraard zeer gewaardeerd.                                                                                     Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen. U kunt stichting GEEV sponsoren door een donatie naar hun over te maken. Stuurt na een donatie even een mailtje?                                                                                                                                                                                                                 Wij vinden het altijd leuk iemand persoonlijk te kunnen bedanken. Het e-mailadres is: info@geev-nu.nl.                                                                     Voor een overschrijving kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN NL94RABO0325535116  T.n.v. stichting GEEV.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Een andere manier is het doneren van etenswaren die zij kunnen uitdelen aan de mensen. Hier zitten wel voorwaarden aan.                                  Overleg is altijd mogelijk. Stichting GEEV is op dinsdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op tel: 06-11130929