JA, ik wil vrijwilliger bij GEEV worden en ben het met onderstaande tekst eens!

GEEV kernwaarden

Als vrijwilligers sta ik achter de GEEV kernwaarden die we graag samen uit willen dragen

  • Aandacht voor mensen
  • Eerlijk, helder en betrouwbaar
  • Stimuleren het zelf te doen
  • Schaamte is van ons allemaal

Alles begint met echte aandacht. Niemand kiest er bewust voor om in armoede te leven. We nemen privacy zeer serieus, komen na wat we afspreken en stimuleren mensen zelf dingen aan te pakken en te proberen. We laten niemand vallen. Iedereen doet mee.

Stichting GEEV, een onmisbare boodschap.

Zorgen voor

Als vrijwilliger bij GEEV helpen we mensen, maar zijn we geen hulpverleners. Niet alleen brengen we eten rond, maar ook het sociaal contact is erg belangrijk. Aandacht voor mensen! Als er problemen spelen bij mensen waarvan je denkt dat er hulp moet komen, kun je aanraden dat mensen contact opnemen met het Kernpunt. Bel met Bram of Miranda bij vragen.

 

Discriminatie

Bij GEEV is iedereen gelijk. Godsdienst, kleur, handicap, seksuele voorkeur etc. etc.

Geev houdt zich aan artikel 1 van de grondwet. Iedereen is gelijk en iedereen doet mee!

 

Kilometervergoeding

Als vrijwilliger van GEEV kun je een kilometervergoeding krijgen als je financieel in de problemen komt. We willen dat iedereen als vrijwilliger mee kan doen en dat kosten geen belemmering zijn. Ons beleid is echter dat we zoveel mogelijk kosten willen besparen en geld en producten geven aan mensen in armoede.

 

Privacy

Privacy is heel belangrijk als het gaat om mensen. Niet iedereen wil dat zijn naam en situatie in de supermarkt besproken wordt door anderen. We weten allemaal hoe snel dat gaat. Daarom vragen we vrijwilligers hier heel goed op te letten. We willen de taboe doorbreken, maar daar moeten mensen zelf voor kiezen.

 

Privacy is ook heel belangrijk voor GEEV als het gaat om uw gegevens als vrijwilliger. Ons privacybeleid op de website geeft meer informatie. Voor communicatie met vrijwilligers maken we bij GEEV gebruik van uw eigen mailadres en uw eigen telefoonnummer.

O Ik ga akkoord dat GEEV mijn tel.nummer en mailadres voor communicatie gebruikt. (aankruisen)

 

Van harte welkom als GEEV vrijwilliger! Hierbij de ondertekening van onze overeenkomst!

 

Namens bestuur GEEV                                                                               uw naam

____________________                                                                        ___________________

____________________                                                                        ___________________