2022: Een terugblik……..

Stichting GEEV is gegroeid in 2022. Dat is in dit geval, enerzijds, geen goed teken.                                                                                                Als er meer mensen zijn, die financieel niet rond kunnen komen, is dat een zorg.                                                                                                        Anderzijds mochten we groeien in ervaring, in vrijwilligers, sponsors.

In het bestuur kwam er een verandering. In 2021 trok Bram van Eldik, mede oprichter, zich terug en in 2022 zijn  Dick en Petra van Suilichem in het bestuur gekomen. Dankbaar dat ook hierin voorzien is. Het is dankbaar werk, wat we mogen doen, maar het is veel, veelzijdig en verantwoordelijk werk. Uitbreiding van het bestuur is daarom wenselijk.  We hopen dat er in 2023 ook binnen het bestuur groei zal zijn.

Als bestuur zijn we heel dankbaar voor elke vrijwilliger die binnen onze stichting zijn/haar plek inneemt. Ieder in zijn/haar kracht...ieder zijn/haar unieke kleurtje, die met elkaar een prachtig gekleurd palet vormen. Ook krachtig, omdat we ieders sterke kwaliteiten in mogen zetten , elkaar zo tot een hand en een voet zijn...

Een jaar met elkaar op mogen trekken om onze doelgroep te ondersteunen met de benodigde levensmiddelen.

16 vrijwilligers, dankbaar voor hun enthousiasme, betrokkenheid en trouwheid

Zonder hen kan stichting GEEV niet draaien!

 

Een  dankwoord ook naar alle sponsors:

GMB opheusden

Bakkerij Hiubers, Kesteren

Wim de Greef broodbank, Kesteren

Geertrude’s Broodboetiek, Opheusden

Peet’s groenten en fruit Ochten

Van Zetten, eieren, Ommeren

Geurtsen, jamfabriek, Dodewaard

Plus Kesteren

Aldi opheusden

Biologische tuinderij ‘de Stroom’ Hemmen

Dikkenberg Tweewielers

De Voorhof, Kesteren

PKN Kesteren

HHK Opheusden

Baptistengemeente Zetten

Joop van Mourik Makelaardij

Voetbalvereniging Dodewaard voor de appeltaarten

Speel o theek Kesteren

Kegelaar, Opheusden

Wilma Bunt; 1 mans actie om een markt, op rivierendal  te organiseren voor st. GEEV.

Individuele donaties die overgemaakt zijn.

 

Zonder deze sponsoren kunnen we de pakketten niet vullen.  We zien in stichting GEEV hoe mooi afhankelijk we zijn van elkaar. Dat we met elkaar, ieder vanuit zijn/haar kracht een bijdrage mogen geven om de mensen, in de NederBetuwe,  die het lastig hebben te ondersteunen.  In een individualistisch land, als Nederland, zien we in de Neder Betuwe een positieve betrokkenheid. Hoe mooi is het als we dit voort  kunnen zetten in 2023. Ondanks de maatschappelijke en financiële ontwikkelingen elkaar te blijven zien en helpen. Met elkaar, zorgen voor elkaar.... 

 

Het rest ons nog het fundament van st. GEEV te benoemen.

Matheus 25: 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.

Dank aan God die voorziet en zegent. We weten ons, als bestuur,  afhankelijk van Hem. Met Hem gaan we in vertrouwen 2023 in.

Dick en Petra van Suilichem,

Miranda Spies