Over ons

Stichting GEEV is opgericht om hen, die onder de armoedegrens leven, te ondersteunen.

Wij zien het als onze missie, om met hulp van de inwoners en bedrijven in de Neder Betuwe  deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen ondersteuning te bieden. 

Missie

Het verminderen van de gevolgen van (verborgen) armoede.

Dit doen we door  het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere tijd onder het bestaansminimum leven.

Doelstelling

Stichting GEEV wil een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding door  ondersteuning te bieden aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.

De stichting heeft ten doel:

* de minima in de Neder Betuwe te ondersteunen met voedselpakketten.

* Vergroten van de sociale samenhang in de Neder Betuwe 

* stimuleren dat mensen hun (voor)oordelen over armoede laten varen

Werkwijze 

De Stichting werkt samen met leveranciers (meestal voor producten zoals levensmiddelen) en lokale ondernemers.

Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden de mensen doorgestuurd naar  stichting GEEV . of mensen melden zichzelf rechtstreeks aan.

Huishoudens die geholpen worden vanuit onze stichting worden periodiek getoetst (tenminste eens per 6 maanden). Zij worden dan verzocht de financiële gegevens te tonen voordat er een beslissing genomen wordt over het eventuele verlengen van de hulp.

Bij verschillende bedrijven, particulieren, instellingen en scholen zamelen wij kwalitatief goede voedingsmiddelen in om dit wekelijks uit te delen. Op dit gebied proberen wij de spil te zijn tussen overschot en tekort in de maatschappij.

De leiding is in handen van  Dick en Miranda.  Zij sturen de vrijwilligers aan en voeren gesprekken met onze partners en mogelijke sponsoren. Samen met het bestuur word het beleid bepaald. In de maandelijkse vergadering evalueren we het  gevoerde beleid. Tevens hebben de bestuursleden een adviserende rol als het gaat om zaken als huisvesting, continuïteit en de koers op middellange en lange termijn.

 

Contactgegevens

Stichting GEEV neder Betuwe

p/a:  Meidoornstraat 17, 4043 MH Opheusden

Tel: 06-11130929: Dinsdag tussen 9u-11u

KvK nummer 70234396 

RISN 858205373

Rekening nr. RaboBank 0325535116 T.n.v. stichting GEEV

IBAN- NL94RABO0325535116


Bestuur
bestuurslid M. Spies Hardeman
Bestuurslid D. van suilichem

Bestuurslid P. van Suilichem Tanis

Bestuurslid H. Roodbeen

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

 

 

  

 

Hannie Roodbeen

   Petra          en              Dick van Suilichem                                  Miranda Spies