Hartelijk welkom op de website van GEEV!

Stichting GEEV, Geven En Elkaar Voorzien, heeft een belangrijke en broodnodige boodschap.
Vanuit het motto ‘Geef om elkaar’ is er een burgerinitiatief gestart om de medeburgers te helpen in
hun eerste levensbehoefte: eten!

Wij, stichting GEEV, dragen onze, vooral kwetsbare, mede inwoners in de gemeente Neder-Betuwe, een warm hart toe.
Er zijn vele voorbeelden van gezinnen die helaas net niet in aanmerking komen voor
de voedselbank. Ondanks dat, zal hier een voedselpakket goed op zijn plaats zijn.
Stichting GEEV ondersteunt deze gezinnen die tussen het spreekwoordelijke ‘wal en schip’                                                                                             vallen door hen een pakket aan te bieden. In deze box zitten diverse boodschappen geschikt voor ontbijt, diner,
lichamelijke verzorging, het huishouden en versnaperingen. Deze pakketten worden
wekelijks uitgereikt.

We hebben een groot sociaal hart; deze gaat harder kloppen wanneer iedereen zich rijk voelt! Daar maken wij ons hard voor.
Zo willen we de sociale samenhang vergroten, de vooroordelen en schaamte over (het leven met) armoede doorbreken en
deze kwetsbare doelgroep erkenning geven. Niemand kiest er bewust voor om in armoede te leven. Het kan iedereen overkomen.
We zijn pas rijk als niemand arm is.
Is dit geen onmisbare boodschap?