Bij GEEV vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom GEEV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  •  Wanneer u een voedselpakket ontvangt, slaan wij uw contactgegevens op. 
  • Wanneer u als vrijwilliger bij GEEV wilt meehelpen, slaan wij uw contactgegevens op.
  • Als u een donatie wilt doen aan GEEV verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft;
  • Ook verwerken wij de contactgegevens van u als u leverancier aan GEEV.                                                                                                                                                                                        Stichting GEEV draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons  houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. Ook zullen we uw gegevens niet delen met derden.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. 

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens,  of wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting GEEV                                                                                                                                 Meidoornstraat 17                                                                                                                                      4043MH Opheusden

email: info@GEEV-nu.nl